Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Modlitwa » Maryja

Sercem naszego Zakonu jest Jasna Góra. To tam znajduje się główny klasztor pauliński z siedzibą Generała Zakonu. Tam, przed cudowną ikoną Maryi, składamy śluby wieczyste, i tam przyjmujemy święcenia kapłańskie. Całe życie każdego paulina upływa w cieniu Jasnej Góry. Gdziekolwiek na świecie przychodzi nam posługiwać, zawsze jest to służba naznaczona charyzmatem jasnogórskim. Jesteśmy rycerzami Maryi. Przy naszych białych habitach nosimy różańce – maryjne miecze w walce ze złym duchem, oraz szkaplerze – symbol tarczy obronnej, którą jest opieka Maryi. Ty także módl się dużo Różańcem. To modlitwa najmilsza dla Maryi. Kiedy rozważasz tajemnice różańcowe, to tak, jakbyś wchodził do Serca Maryi i razem z Nią rozważał życie Jezusa, które jest tam wiernie zapisane (por. Łk 2,51). Kiedy wypowiadasz słowa Pozdrowienia anielskiego, powtarzasz najmilsze dla Maryi wspomnienie, w którym przyjęła do swego życia Jezusa. Upraszaj w Różańcu rozeznanie i umocnienie powołania. W naszym Zakonie dniem poświęconym szczególnie Maryi jest każda sobota. Podniośle obchodzimy 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, 16 stycznia - święto Matki Bożej Królowej Pustelników oraz 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, święto patronalne młodzieży paulińskiej, czyli nowicjatu i seminarium, w tym to dniu nowicjusze przyjmują w Leśniowie habit pauliński. Ciebie także zapraszam do świętowania w te dni.

Akt oddania się Matce Bożej Jasnogórskiej

Matko moja, Królowo z Jasnej Góry, oto staję przed Obliczem Twoim, wpatrzony w Twe oczy, pełne miłości i zrozu-mienia. Składam swe serce u Twego tronu na Jasnej Górze, tam, gdzie bije serce Narodu, by uczyło się bić rytmem Twego Niepokalanego Serca. Jeszcze raz oddaję Ci swoje życie w opiekę, zawierzam Ci siebie, ufny w Twe orędownictwo. Ty, która w tej świętej Ikonie wskazujesz mi swego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, prowadź mnie bezpieczną i pewną drogą do Niego. Bądź mi Przewodniczką w życiu i Tarczą obronną przeciw zakusom szatana. Bądź przy mnie w godzinie śmierci i oddaj mnie w ramiona Miłosiernego Syna Twego. Oddaję Ci moją rodzinę, bliskich i przyjaciół, powierzam Ci cały Kościół święty, moją parafię i Ojczyznę. Królowo nasza, która przez tyle wieków trwasz z nami, spoglądając z tej Cudownej Ikony w jasnogórskiej Twej Stolicy, wspieraj, strzeż i ratuj nas. Matko, o twarzy, jak polska ziemia, czarnej. Matko, o twarzy, jak polska ziemia, znaczonej bliznami. Do Serca swego, jak Syna nas przygarnij. Królowo nasza, Tarczo obronna, módl się za nami. Amen.

 

Akt oddania się Maryi – Królowej i Opiekunce Zakonu

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico, wybieram Cię dzisiaj za swoją Królową, Matkę i Opiekunkę. Postanawiam i obiecuję, że nigdy Cię nie opuszczę oraz nie pozwolę, abym jakąkolwiek myślą, słowem czy uczynkiem, przewyższył moje pragnienie oddawania Tobie czci. Błagam Cię także, weź mnie jako swego wiecznego sługę, bądź przy mnie w każdej pracy mojej i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

Maria Mater gratiae

Tą modlitwę odmawiamy na zakończenie zebrań lub spotkań:

Maria, Mater gratiae,
Mater misericordiae,
Tu nos ab hoste protege
Et mortis hora suscipe.
Jesu, Tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine.
Cum Patre et almo Spiritu
In sempiterna saecula. Amen.
Maryjo, Matko łaski,
Matko miłosierdzia,
Od wroga Ty nas broń,
W godzinę śmierci przyjm!
Tobie, Jezu narodzony
Z czystej Matki i Dziewicy
Niechaj będzie cześć i chwała
Z Ojcem i płomiennym Duchem. Amen.

 

Monstra Te

Tą modlitwę śpiewamy w najważniejszych momentach życia zakonnego, takich  jak śluby zakonne czy  święcenia. Jest śpiewana trzy razy, w postawie klęczącej z rękami wzniesionymi ku górze.

Monstra Te esse Matrem,
sumat per Te preces;
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

 

 

 

Modlitwa do Matki Bożej Jasnogórskiej
o powołania kapłańskie

Pani nasza Jasnogórska, Najświętsza Matko Jezusa Chrystusa, naszego Arcykapłana. Ciebie Syn Twój uczynił Matką wszystkich kapłanów, kiedy umiłowanego ucznia swojego oddał Tobie na Syna. Dlatego Ciebie, Matko Kapłanów, prosimy, abyś się opiekowała tymi, których Syn Twój wybiera na swo-ich zastępców, uczestników kapłańskiej godności. Oręduj za nimi, aby łaski powołania kapłańskiego nie stracili, ale pozostali jej wierni do końca, pracując gorliwie nad sercami powierzonymi ich pieczy. Prosimy Cię, Matko Kapłanów, aby ojcowie i matki z radością oddawali swoich synów na kapłańską służbę Synowi Twojemu. Nam zaś wyjednaj zrozumienie wszystkich błogosławieństw, jakie Bóg daje przez świętych kapłanów. Amen.

 

Oficjum na święto Matki Bożej Królowej Pustelników

Nasz pauliński Zakon wyraża przez ten obchód swą wielką wdzięczność dla Najświętszej Maryi Panny za Jej opiekę nad nami, zgodnie z artykułem 20 naszych Konstytucji: „W posługiwaniu naszego Zakonu od początku jego istnienia Maryja spełniała wyjątkową rolę. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo. Jesteśmy przekonani, że w ciągu burz dziejowych, których nie brakowało w historii Zakonu, Jej opieka stanowiła ostoję świętości i skuteczność posłannictwa wśród narodów, do których Opatrzność Boża nas posyłała”. Święto Matki Bożej Królowej Pustelników obchodzimy 16 stycznia. W tym dniu każdy Paulin odnawia swoje przymierze z Maryją.

Tu możesz pobrać plik z Oficjum