Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Modlitwa » Aniołowie

św. Michał Archanioł - mal. o. Augustyn Pelanowski„Współbracia powinni rozwijać w swej osobistej pobożności i w oddziaływaniu apostolskim nabożeństwa właściwe naszej rodzinie paulińskiej. Dlatego oprócz kultu maryjnego należy szczególnie pielęgnować nabożeństwo do św. Aniołów (Konstytucje zakonne, art. 32). Kult Aniołów Stróżów w naszym Zakonie wyrasta z duchowego dziedzictwa naszego Patriarchy – św. Pawła Pustelnika. Św. Hieronim, który opisał żywot Pawła, podaje jak to św. Antoni podążający do pawłowej groty z płaszczem biskupa Atanazego,  ujrzał Pawła, lśniącego śnieżną bielą, jak otoczony rzeszą aniołów, chórem proroków i apostołów, unosił się do nieba. Tak św. Paweł Pustelnik, który spędził życie na pustyni w towarzystwie Aniołów, wśród nich także wstępował do Pana. Tak samo każdy paulin ma spędzać swoje zakonne życie w towarzystwie tych świętych i czystych duchów, by z nimi kiedyś wejść do chwały nieba. Ty także, już teraz, zaprzyjaźnij się ze swoim Aniołem Stróżem. Proś go, aby strzegł Twojej wiary i prowadził przez życie. W naszej tradycji zakonnej dniem szczególnie poświęconym Aniołom Stró-żom jest każdy wtorek. Szczególnie uroczyście obchodzimy także ich święto 2 października.

 

Wezwanie Chórów Anielskich

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Zastępy. Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa wołaniem: „Któż Jak Bóg!”

Serafiny płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami: Któż jak Bóg! Cherubiny pełne wiedzy, pouczcie nas o prawdach zbawie-nia i głoście z nami: Któż jak Bóg! Trony najwyższe, oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami: Któż jak Bóg! Panowania niebieskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami: Któż jak Bóg! Moce niezwyciężone, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami: Któż jak Bóg! Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoście z na-mi: Któż jak Bóg! Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami: Któż jak Bóg! Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami: Któż jak Bóg! Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego życia i gło-ście z nami: Któż jak Bóg!

Litania do Anioła Stróża

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów,  - módl się za mną.
Święty Aniele, stróżu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, opiekunie mój,
Święty Aniele, przyjacielu mój,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, pasterzu mój,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, pocieszycielu mój,
Święty Aniele, patronie mój,
Święty Aniele, obrońco mój,
Święty Aniele, wodzu mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, oświecicielu mój,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Módlmy się. Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej raczysz posyłać świętych Aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy byli zawsze chronieni ich opieką i cieszyli się wiecznie wspólnym ich obcowaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wezwania do Aniołów Stróżów

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, - módl się za nami.
Święci Aniołowie, Stróże nasi, - módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy nieustannie „Święty” Bogu śpiewacie,
Święci Aniołowie, którzy myśli nasze Bożym światłem rozjaśniacie,
Święci Aniołowie, którzy straż nad ludźmi z miłości podjęliście,
Święci Aniołowie, którzy mającym posiąść zbawienie, na pomoc posyłani jesteście,
Święci Aniołowie, którzy w Oblicze Ojca Niebieskiego zawsze się wpatrujecie,
Święci Aniołowie, którzy z nawrócenia każdego grzesznika się radujecie,
Święci Aniołowie, którzyście Lota spośród skazanych na zagładę wyprowadzili,
Święci Aniołowie, którzyście na górze Synaj, słowa życia Mojżeszowi dali,
Święci Aniołowie, którzyście przy narodzeniu Pana wesele i pokój zwiastowali,
Święci Aniołowie, którzyście Chrystusowi Panu na pustyni usługiwali,
Święci Aniołowie, którzyście się przy grobie Pańskim w lśniących szatach ukazali,
Święci Aniołowie, którzyście przy wniebowstąpieniu uczniów Pańskich pocieszali,
Święci Aniołowie, którzy przy końcu świata wybranych Boga zgromadzicie,
Święci Aniołowie, którzy złych od dobrych odłączycie,
Święci Aniołowie, którzy pobożne modlitwy przed Oblicze Boże zanosicie,
Święci Aniołowie, którzy dusze sprawiedliwych do nieba wprowadzacie,
Święci Aniołowie, którzy się narodami i państwami opiekujecie,
Święci Aniołowie, którzy z różnych niebezpieczeństw ludzi wybawiacie,
My grzeszni do Ciebie, Boże wołamy, - wysłuchaj nas, Panie.
Przez modlitwy Świętych Aniołów Stróżów naszych,
Abyś nam grzech odpuścić raczył,
Abyś dzieci i młodzież od grzechu zachować raczył,
Abyś Zakon pauliński w wierności swemu posłannictwu umacniać raczył,
Abyś Kościół Chrystusowy przed atakami nieprzyjaciół osłaniać raczył,
Abyś nas wszystkich większą czcią do Aniołów natchnąć raczył,
Abyś nam wielki dar wytrwania w łasce przeznaczyć raczył,

Będę Ci śpiewał wobec Aniołów. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi i będę dziękował Twemu Imieniu.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności raczysz świętych Twoich Aniołów posyłać nam jako stróżów, prosimy Cię pokornie, daj nam nieustannie w ich opiece znajdować obronę i cieszyć się ich towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Aniołów

Święte chóry Aniołów, którzy pierwsi ze wszystkich stworzeń uznaliście Boga nad sobą i Jemu najgłębszy pokłon oddali, - nauczcie nas korzyć się przed świętym majestatem Boga.
Święci słudzy Pańscy, którzy stoicie przed Obliczem Boga zawsze gotowi spełnić Jego rozkazy, - nauczcie nas wierności w wypełnianiu woli Bożej.
Święty Michale Archaniele, wodzu niebieskich zastępów, który okrzykiem „Któż jak Bóg” zwyciężyłeś Lucyfera i jego zwolenników, - natchnij nas gorliwością o większą chwałę Bożą.
Święty Gabrielu Archaniele, który świętej Dziewicy zwiastowałeś, że wszechmocą Ducha Świętego będzie Matką Syna Bożego, - oświecaj umysły nasze, abyśmy jak Maryja z głęboką pokorą przyjmowali objawioną prawdę Bożą.  
Święty Rafale Archaniele, który szczęśliwie prowadziłeś Tobiasza i ustrzegłeś go od złego ducha, - bądź naszym towarzyszem w życiowej podróży do niebieskiej ojczyzny.
Święci Aniołowie, którzy zawsze widzicie Oblicze Ojca Niebieskiego, - nauczcie nas we wszystkim widzieć Boga i Jego doskonałości.
Święci Aniołowie, którzy przy narodzeniu Jezusa śpiewaliście chwałę Bogu i głosiliście pokój ludziom dobrej woli, - wnieście do naszych serc pokój Chrystusowy.
Święci Aniołowie, w otoczeniu których Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, - prowadźcie nas drogą zbawienia.
Święci Aniołowie, stojący przed Obliczem Boga, przedstawiajcie Mu nasze modlitwy i uczynki, by je łaskawie przyjął, winy nam darował, łaski udzielił, - byśmy razem z Wami uwielbiali Go na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwy okolicznościowe

Wielkanoc
Zmartwychwstały Panie, Aniołowie świadczyli w pustym grobie o Twoim zwycięstwie nad śmiercią. † Daj, by kiedyś byli także świadkami, * jak Ty wyprowadzisz nas z grobu do życia wiecznego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Boże Narodzenie
Boże, który zstąpiłeś między nas i stałeś się człowiekiem, † Twoje narodzenie zwiastowali pasterzom Aniołowie. * Niech ci, którzy strzegą naszego życia prowadzą nas do przeżycia Twego narodzenia w naszych sercach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święta Matki Bożej
Boże, który Najświętszą Dziewicę, Matkę Twojego Jedno-rodzonego Syna, wziętą z ciałem i duszą do nieba, wyniosłeś ponad wszystkie chóry Aniołów, † spraw, aby nas broniła Jej opieka * i abyśmy mogli się radować wiekuistym obcowaniem z mieszkańcami niebios. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Uroczystość św. Pawła Pustelnika
Boże, Aniołowie zawiedli świetlaną duszę Patriarchy Zakonu Paulinów, św. Pawła Pustelnika do raju. † Wspomóż nas swoją łaską, * abyśmy zasłużyli na wieczne adorowanie Ciebie razem z nimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień udzielania święceń lub posług
(posługi lektoratu i akolitatu są udzielane w Krakowie na Skałce w uroczystość św. Józefa – 19 marca, święcenia w stopniu diakonatu są udzielane także na Skałce w uroczystość św. Stanisława, święcenia w stopniu prezbiteratu są udzielane na Jasnej Górze w jedną z sobót maja lub czerwca)
Wszechmogący Boże, Ty w niebie wyznaczasz obowiązki Aniołom i w Kościele wybierasz ludzi do pełnienia zadań w służbie i kierowaniu Twym ludem. † Daj paulińskim braciom klerykom, którzy otrzymali dzisiaj ..., gorliwość i mądrość, * aby byli wierni powierzonym im zadaniom, jak wierni są Aniołowie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zmarłych
Boże, Dawco życia wiecznego, † dozwól naszym zmarłym przebywać razem z Aniołami w Twoim Królestwie, * by mogli wspólnie wielbić Cię przez wszystkie wieki wieków. Amen.