Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Modlitwa » Błogosławiony Euzebiusz

bł. EuzebiuszKyrie, elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.
Królowo Pustelników,
Ojcze Euzebiuszu, chwało paulińskiego Zakonu,
Ojcze Euzebiuszu, w młodości wzorze nabożeństwa,
Ojcze Euzebiuszu, kochający milczenie i samotność,
Ojcze Euzebiuszu, adorujący na osobności Najświętszy Sakrament,
Ojcze Euzebiuszu, powołany do pustelniczego życia,
Ojcze Euzebiuszu, mający cudowne wizje,
Ojcze Euzebiuszu, kapłanie Matki Kościoła,
Ojcze Euzebiuszu, kanoniku ostrzyhomski,
Ojcze Euzebiuszu, chlubo narodu węgierskiego,
Ojcze Euzebiuszu, wielki skarbie ubogich,
Ojcze Euzebiuszu, wielki aniele czystości,
Ojcze Euzebiuszu, gorejący płomieniu miłości,
Ojcze Euzebiuszu, żywe źródło pokory,
Ojcze Euzebiuszu, wzorze całkowitego ubóstwa,
Ojcze Euzebiuszu, niestrudzony w czynieniu pokuty,
Ojcze Euzebiuszu, prawdziwy czcicielu Bogarodzicy Dziewicy,
Ojcze Euzebiuszu, wierny uczniu św. Pawła i Antoniego,
Ojcze Euzebiuszu, kwitnąca lilio na pustyni,
Ojcze Euzebiuszu, rozmiłowany w Słowie Bożym,
Ojcze Euzebiuszu, jedności wśród mnichów i eremitów,
Ojcze Euzebiuszu, odnowicielu życia pustelniczego,
Ojcze Euzebiuszu, wielki wzorze wytrwałości,
Ojcze Euzebiuszu, porzucający wszystko dla Boga,
Ojcze Euzebiuszu, kochający każdego człowieka,
Ojcze Euzebiuszu, doskonały w naśladowaniu Chrystusa,
Ojcze Euzebiuszu, święty życiem modlitwy,
Ojcze Euzebiuszu, skruszony za grzechy w godzinie śmierci,
Ojcze Euzebiuszu, wzorze jedności z Wszechmogącym,
Ojcze Euzebiuszu, będący radością aniołów,
Ojcze Euzebiuszu, klęczący przed Obliczem Pańskim,
Abyśmy naśladowali pokorę, posłuszeństwo i sprawiedliwość Pana Jezusa, - uproś nam u Boga.
Abyśmy osiągnęli doskonałość w odróżnianiu dobra od zła,
Abyśmy codziennie odprawiali dobrze rachunek sumienia,
Abyśmy współczuli biednym i cierpiącym,
Abyśmy często odnawiali serce i ducha w Najświętszym Sakramencie,
Abyśmy dobrze wykorzystywali swoje talenty,
Abyśmy umieli odnajdywać wartość modlitwy i ofiary,
Abyśmy w przyszłości mogli oglądać Boga,

Módlmy się Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty który okazałeś bezmiar miłosierdzia i łaski błogosławionemu Euzebiuszowi i pozwoliłeś mu służyć Tobie w samotności i kontemplacji, prosimy Cię, umocnij nas niebieskim płomieniem miłości, abyśmy na jego wzór mogli Cię wielbić całym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Hymn ku czci bł. Euzebiusza

Hymn ku czci bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia

Euzebiuszu, mężu Boży,
Przyodziany szatą cnoty;
Śnieżna lilio, pełna wdzięku,
Coś ozdobą jest eremu.

Pan namaścił Cię kapłanem,
Wlał w Twe serce żar miłości,
Abyś Jego Krwią i Ciałem
Sycił głód wiernego ludu.

Jako dobry sługa Mistrza
Wywyższyłeś krzyż nad wszystko;
Nie zwątpiłeś w bliskość Pana,
Nawet wśród pożogi zniszczeń.

Grot Miłości Ciebie zranił,
Więc wybierasz dzikie knieje;
Na modlitwie i w ascezie
Stajesz się pawłowym synem.

Nowy cud Pięćdziesiątnicy,
Duch gromadzi licznych braci;
Czyni z nich promienne słońce,
By rozproszyć mroki Złego.

Czyny Twe, Założycielu,
Niech obudzą w nas pragnienie
Kontemplacji, jak i służby,
Bez nich gaśnie święty płomień.

Bądźmy wdzięczni Wszechmocnemu:
Uwielbiajmy Ojca z Synem,
Niech nas moc Ducha kształtuje,
W szkole Dziewicy Maryi. Amen.