Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


2 Sm 7,4-5a.12-14a.16
Ps 19,2-3.4-5.27 i 29
Rz 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Modlitwa » Święty Augustyn

św. AugustynWspaniały Doktorze łaski, święty Ojcze Augustynie! Ty, który wyśpiewałeś cuda miłosiernej miłości Boga, zdziałane w Twojej duszy, dopomóż nam ufać zawsze i jedynie w pomoc Bożą. Ty poznałeś ciemności błędu, byłeś skarany więzami pychy i zmysłowości, znosiłeś udrękę oddalenia od Boga. Poznałeś grzech, ale przez modlitwy i błagania Twojej niestrudzonej matki, świętej Moniki, potężna ręka Pana wyrwała Cię z ciemności i zanurzyła w Królestwie światła. O wielki św. Augustynie, pomóż i nam odnaleźć Boga: wieczną prawdę, prawdziwą miłość i umiłowaną odwieczność. Naucz nas wierzyć i żyć w łasce, zwalczając nasze namiętności. Bądź z nami w drodze do życia bez końca, aby widzieć, kochać i nieustannie wielbić Pana, który żyje i króluje na wieki wie-ków. Amen.