Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


2 Sm 7,4-5a.12-14a.16
Ps 19,2-3.4-5.27 i 29
Rz 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Powołanie » Rekolekcje powołaniowe

W życiu każdego człowieka przychodzi czas ważnych decyzji, czas wyboru drogi życia. Dla wierzących jest to czas rozeznania powołania. Z przejęciem, właściwym takim decyzjom pytamy się wówczas: jakie jest moje powołanie? Jaka jest wola Boga względem mnie? Czego Bóg ode mnie oczekuje? Wielu młodych ludzi poważnie zadających sobie te i podobne pytania, chciałoby otrzymać wyraźną i precyzyjną odpowiedź. Nie są to jednak pytania, które nurtują jedynie stojących przed wyborem drogi życia. Nierzadko zdarza się, że stawiają je sobie także ludzie, którzy dokonali już wyboru drogi życiowej. Czasem różne doświadczenia skłaniają ich do ponownego rozważania dokonanych wyborów. Czy aby na pewno dobrze rozeznałem moje powołanie? Czy się nie pomyliłem? Choć pytania stawiane w sytuacjach kryzysowych brzmią nieco inaczej, w gruncie rzeczy chodzi o to samo: jakie jest w końcu moje powołanie? Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe, gdzie razem modląc się, będziemy rozeznawać powołanie. 

Rekolekcje powołaniowe

dla II i III klasy gimnazjum, uczniów szkół średnich, maturzystów, studentów i pracujących (do 30 r. życia), którzy pragną rozeznawać drogę swego powołania.

Rekolekcje powołaniowe, to czas wsłuchiwania się w głos Boga, aby poznać i zrozumieć Jego zaproszenie do pójścia konkretną drogą życia. Każdy otrzymuje jakieś powołanie. Czas poświęcony na jego poznanie nigdy nie jest stracony. Od dobrej decyzji zależy cały kształt życia.

Rekolekcje, które prowadzimy w naszych klasztorach, zwłaszcza na Jasnej Górze i w Krakowie, są przede wszystkim czasem modlitewnego poszukiwania, są taże próbą pokazania paulińskiego życia zakonnego od wewnątrz.

Do stałych elementów programu należą: Eucharystia, Liturgia Godzin, katechezy o rozeznawaniu powołania, życiu zakonnym, duchowości zakonu paulińskiego i inne. Jest dużo czasu na rozmowę, kiedy po prostu można zapytać paulina nie tylko o to jak wygląda życie zakonne, ale także poradzić się w swoich sprawach duchowych.

Przebywanie sam na sam z Bogiem jest ważną częścią rekolekcji. Trwanie na adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, indywidualna modlitwa, to czas konfrontacji swojego życia ze słowem Bożym, z treściami katechez, rozmów i tych wszystkich wydarzeń, które składają się na rekolekcje.

Cennym doświadczeniem jest spotkanie swoich rówieśników, którzy także poszukują, stawiają podobne pytania. Te nowe znajomości mogą być umocnieniem w rozeznawaniu.

Nie brakuje także okazji do zwiedzania klasztoru.

Nazwa "rekolekcje powołaniowe" nie oznacza, że ich tematem jest jedynie powołanie zakonne. Celem tych rekolekcji, jak już było wspomniane na wstępie, jest nasłuchiwanie do czego wzywa Cię Bóg. Mogą to być najróżniejsze drogi do jednego celu - Domu Ojca. Jedną z tych dróg, piękną i wyjątkową, jest droga życia konsekrowanego. Może to także Twoja droga. A może jest nią małżeństwo i rodzina, może także jakieś konkretne zadania, które na Ciebie czekają. Nie żałuj czasu, aby dobrze to rozeznać.

Wyjątek stanowią rekolekcje w ostatnim terminie przed rozpoczęciem prenowicjatu, te są adresowane zwłaszcza do tych, którzy podjęli już decyzję o wstąpieniu do zakonu. Jest to także okazja do odbycia wstępnej rozmowy z o. referentem ds. powołań i złożenia dokumentów.

Zapraszamy Cię na: