Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Muzyka paulińska » Schola gregoriańska

Najlepszym wstępem do częsci poświęceonej chorałowi gregoriańskiemu są słowa samego Kościoła na ten temat: „Kościół uznaje śpiew gregoriański za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien zajmować on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu. Nie wyklucza się ze służby Bożej innych gatunków muzyki kościelnej (…) byleby odpowiadały duchowi sprawowanej liturgii.” (Vaticanum II, KL 116).

Chorał gregoriański świadczy o przeogromnym bogactwie, które posiada Kościół w zakresie liturgii i muzyki. Przez stulecia śpiew ten był nieodłącznym elementem liturgii, o której wykonanie dbali przede wszystkim duchowni i zakonnicy, modlący się wspólnie w klasztorach. Dzisiejsza liturgia wdzięczna jest chorałowi za ogromne bogactwo różnych melodii i śpiewów, które na stałe wpisały się do współczesnych mszałów i śpiewników liturgicznych. Jednakże nie da się ukryć, że współcześnie chorał gregoriański stanowi rzadkość. Części stałe wykonywane po łacinie możemy usłyszeć jedynie podczas bardziej uroczystych mszy, np. z udziałem Papieża albo przy niektórych klasztorach i w kościołach, które pielęgnują ten rodzaj śpiewu oraz w seminariach. Wynika to nie dlatego, że chorał jest przestarzały i nieaktualny, ale po części dlatego, że do jego wykonania trzeba się po prostu trochę przygotować. Ten bowiem, kto kocha liturgię i widzi w niej autentyczną możliwość spotkania się z żywym Bogiem, ten ceni i kocha także chorał. Ten rodzaj śpiewu nie ma sobie równych - pod względem chociażby głębi treści. Większość chorału stanowią bowiem cytaty i fragmenty – „żywcem wyjęte” z Pisma Świętego. Jeden z pisarzy chrześcijańskich stwierdził nawet, że śpiew chorału gregoriańskiego odpędza złe duchy i demony. Dzisiaj chorał posiada wielu miłośników, którzy chorału słuchają i chorałem się MODLĄ, bo przecież to jest jego istota - UWIELBINIE BOGA W LITURGII!

Paulini i chorał gregoriański

Zakon Paulinów istnieje już oficjalnie ponad 700 lat. Historia i tradycja zakonu pokazuje, że paulinom zawsze była bliska troska o muzykę kościelną, również o chorał gregoriański. Jasna Góra będąc od wieków duchową stolicą Polski, gromadziła wokół siebie wybitnych kompozytorów, znawców muzyki i kultury. Chorał gregoriański był wykonywany zazwyczaj podczas liturgii, szczególnie w święta maryjne. Istnieją na Jasnej Górze stare księgi, zawierające śpiewy gregoriańskie, a także mszał pauliński, który był dawniej używany. Dzisiaj Jasna Góra jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można codziennie modlić się chorałem gregoriańskim i go usłyszeć. Każdego dnia o godz. 8. rano jest cała msza w języku łacińskim. W tym języku Kościoła są wykonywane wszystkie części stałe i zmienne Mszy świętej, łącznie z Liturgia Słowa. Często są śpiewane nie najłatwiejsze części gregoriańskie, w tym różne msze łacińskie. Czasem są wykonywane śpiewy z elementami polifonii. Na Jasnej Górze żywy jest zwyczaj wykonywania przez ojców i braci Klęczek Jasnogórskich, które – jak przystało na prawdziwy chorał – są śpiewane jednogłosowo, bez żadnych instrumentów, naturalnie po łacinie. Sprawia to niesamowite wrażenie. Dzisiaj wielu ojców i braci paulinów jest wybitnymi i miłośnikami chorału gregoriańskiego.

Chorał na Skałce

Na krakowskiej Skałce chorał gregoriański stał zawsze na wysokim poziomie. Od 50 lat paulińscy klerycy pod okiem mistrzów chorału uświetniają swoim śpiewem liturgię. Wielki wkład w rozwój tego śpiewu wniósł pan Marian Machura, który naprawdę zaszczepił w młodych paulinach miłość i szacunek do chorału gregoriańskiego. To pod jego opieką zostało nagranych 10 płyt, zawierających śpiewy gregoriańskie.

Więcej na: www.seminarium.paulini.pl

Płyty z paulińskim chorałem gregoriańskim są do nabycia w Księgarni internetowej Paganini.