Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Powołanie » Czytelnia » Życie konsekrowane

Słowo Boże i śluby zakonne
część 1, Posłuszeństwo
Ubaldo Terrinoni
Wyd. Salwator, Kraków 2003

Słowo Boże i śluby zakonne
część 2, Czystość
Ubaldo Terrinoni
Wyd. Salwator, Kraków 2003

Słowo Boże i śluby zakonne
część 3, Ubóstwo
Ubaldo Terrinoni
Wyd. Salwator, Kraków 2003.

Słowo Boże i śluby zakonne

Jak ogień który pali...

Jak ogień, który pali.
Osoba konsekrowana otwarta na dar Ducha Świętego
Amadeo Cencini
Wyd. Salwator, Kraków 2007

Nowy Testament a życie konsekrowane
Giacomo Perego
Wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2010

Nowy Testament a życie konsekrowane

Myśli o życiu konsekrowanym

Myśli o życiu konsekrowanym
Benedykt XVI
Wyd. Espe, Kraków 2010

Historia monastycyzmu chrześcijańskiego
t. 1, Starożytność (wiek III-VIII)
o. Marian Kanior OSB
Wyd. Unum, Kraków 1993

Historia monastycyzmu chrześcijańskiego
t. 2, Średniowiecze w Kościele zachodnim (od IX do XVI wieku)
o. Marian Kanior OSB
Wyd. Unum, Kraków 2002

Historia monastycyzmu chrześcijańskiego
Ikony życia konsekrowanego

Ikony życia konsekrowanego
O. Kazimierz Wójtowicz CR
Wyd. Alleluja, Kraków 2003

Polecamy także serię
Vita consecrata
w skład której wchodzi niniejsza książka

Idziemy naprzód z nadzieją.
Życie konsekrowane w Polsce
na początku nowego tysiąclecia
opr. ks. Kazimierz Wójtowicz CR
Wyd. Alleluja, Kraków 2003
Pastores dabo vobis
Przemówienie Ojca św. Benedykta XVI
do kleryków w Madrycie
Redemptionis donum
Rozpocząć na nowo od Chrystusa.
Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu
Vita Consecrata
Leksykon zakonów w Polsce
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia żaycia apostolskiego
Bogumił Łoziński
Wyd. Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 2009
Leksykon zakonów w Polsce


Artykuły: