Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Władze i struktura Zakonu » Generałowie Zakonu

PIERWSI PROWINCJAŁOWIE ZAKONU ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA

1. Błog. O. Euzebiusz z Ostrzyhomia 1250 - 20.01.1270
2. O. Benedykt 1270 - 1290
3. O. Stefan 1290 - 1300
4. O. Wawrzyniec 1300 - 1319

GENERAŁOWIE ZAKONU ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA

1. O. Wawrzyniec 1319 - 1325
2. O. Stefan 1325 - 1330
3. O. Mikołaj I Niemiec „Theutonicus” 1330 - 1336
4. O. Piotr I 1336 - 1341
5. O. Mikołaj I Niemiec „Theutonicus” 1341 - 1345
6. O. Piotr I 1345 - 1351
7. O. Piotr II 1351 - 1353
8. O. Mikołaj II 1354 - 1361
9. O. Trystian 1362 - 1367
10. O. Piotr III 1367 - 1369
11. O. Trystian 1369 - 1371
12. O. Andrzej I 1371 - 1374
13. O. Piotr IV 1374
14. O. Tomasz I 1377 - 1381
15. O. Mikołaj III 1381 - 1392
16. O. Jerzy z Ethee 1393 - 1410
17. O. Władysław I 1410 - 1412
18. O. Jerzy z Ethee 1412 - 1417
19. O. Piotr V 1417 - 1428
20. O. Łukasz 1429 - 1431
21. O. Franciszek „Pobożny” 1431 - 1434
22. O. Benedykt I 1434 - 1441
23. O. Marcin 1441 - 1444
24. O. Brykcjusz 1444 - 1448
25. O. Stefan II „Znakomity” 1448 - 1452
26. O. Stefan III „Świder”, „Furo” 1452 - 1456
27. O. Wincenty 1456 - 1459
28. O. Andrzej II 1459 - 1460
29. O. Jan Macer 1460 - 1463
30. O. Andrzej III 1463 - 1468
31. O. Piotr VI „Benefili” 1468 - 1472
32. O. Grzegorz I 1472 - 1476
33. O. Tomasz II z Sabarii 1476 - 1480
34. O. Grzegorz I 1480 - 1482
35. O. Walenty Szegended 1482 - 1484
36. O. Tomasz II z Sabarii 1484 - 1488
37. O. Piotr VII z Zalonkemen 1488 - 1492
38. O. Benedykt II 1492 - 1496
39. O. Stefan IV z Lorandhaza 1496 - 1500
40. O. Mikołaj IV 1500 - 1506
41. O. Stefan IV z Lorandhaza 1506 - 1512
42. O. Grzegorz II z Bal Szent-Miklos 1512 - 1518
43. O. Dominik 1518 - 1523
44. O. Jan II z Zalonkemen 1523 - 1528
45. O. Grzegorz III Győngyősi 1528 - 1531
46. O. Jan III 1532 - 1533
47. O. Walenty II 1533 - 1537
48. O. Emeryk 1540 - 1544
49. O. Franciszek 1544 - 1551
50. O. Grzegorz IV 1551 - 1553
51. O. Emeryk II Bakay 1553 - 1556
52. O. Tomasz II Hatay 1556 - 1560
53. O. Jerzy II Cerasyn 1560 - 1565
54. O. Michał 1565 - 1570
55. O. Piotr VIII 1570 - 1576
56. O. Stefan V Ternawin 1576 - 1593
57. O. Szymon Bratulicz 1593 - 1611
58. O. Jan IV Zaicz 1611 - 1628
59. O. Rudolf Biell 1628 - 1629
60. O. Marcin Gruszkowicz 1632 - 1636
61. O. Mikołaj Staszewski 1640 - 1644 Wikariusz apostolski Zakonu 1636 - 1640
62. O. Marcin Borkowicz 1644 - 1651
63. O. Paweł Iwanowicz 1651 - 1657
64. O. Marcin Borkowicz 1657 - 1663
65. O. Paweł Iwanowicz 1663 - 1669
66. O. Jan V Kéry 1669 - 1675
67. O. Augustyn Benkowicz 1675 - 1681
68. O. Grzegorz V Bebery 1681 - 1686
69. O. Rafał Michalski 1687 - 1689
70. O. Ludwik Barilowicz 1690 - 1695
71. O. Kacper Malleczicz 1696 - 1702
72. O. Emeryk III Esterhàzy 1702 - 1709
73. O. Ludwik Barilowicz 1709 - 1712
74. O. Jan Krisztolowecz 1715 - 1721
75. O. Chryzostom Koźbiałowicz 1721 - 1727
76. O. Stefan Demsicz 1727 - 1733
77. O. Chryzostom Koźbiałowicz 1733 - 1739
78. O. Andrzej IV Muszar 1739 - 1745
79. O. Stefan Ordődy 1745 - 1748
80. O. Mateusz Ittingàr 1751 - 1753
81. O. Franciszek III Ròsa 1754 - 1760
82. O. Jerzy Lőderer 1760 - 1761
83. O. Gerard Tomasicz 1763 - 1769
84. O. Paweł Esterhàzy 1769 - 1775
85. O. Karol Ordődy 1778 - 1786

WIZYTATORZY GENERALNI (PROGENERAŁOWIE)
LUB WIKARIUSZE GENERALNI POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA

1. O. Chryzostom Lubojeński 1785 - 1788
2. O. Sebastian Wichliński 1788 - 1795
3. O. Marcin Jasiński 1795 - 1801
4. O. Teodor Gruber 1801 - 1807
5. O. Mateusz Lubojeński 1807 - 1814
6. O. Hilarian Szuffranowicz 1814 - 1819
7. O. Eugeniusz Lachowski 1819 - 1825
8. O. Jan Gółkowski 1825 - 1851
9. O. Teodor Fertański 1831 - 1833
10. O. Jan Gółkowski 1833 - 1839
11. O. Filip Lipiński 1839 - 1845
12. O. Filip Lipiński 1845 - 1848
13. O. Aleksy Cisowski 1848 - 1854
14. O. Aleksander Zięba 1854 - 1860
15. O. Mateusz Knefliński 1860 - 1864

GENERAŁOWIE ZAKONU ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA

86. O. Euzebiusz Rejman 1903 - 1910
87. O. Piotr Markiewicz 1920 - 1931
88. O. Pius Przeździecki 1931 - 1937
89. O. Pius Przeździecki 1937 - 1942
90. O. Piotr Markiewicz 1946 - 1952
91. O. Alojzy Wrzalik 1952 - 1957
92. O. Ludwik Nowak 1957 - 1963
93. O. Jerzy Tomziński 1963 - 1969
94. O. Jerzy Tomziński 1969 - 1975
95. O. Grzegorz Kotnis 1975 - 1978
96. O. Józef Stanisław Płatek 1978 - 1984
97. O. Józef Stanisław Płatek 1984 - 1990
98. O. Jan Nalaskowski 1990 - 1996
99. O. Stanisław Turek 1996 - 2002
100. O. Izydor Matuszewski 2002 - 2008
101. O. Izydor Matuszewski 2008 - 2014
102. O. Arnold Chrapkowski 

O. dr Arnold Chrapkowski OSPPE Generał Zakonu PaulinówObecny Ojciec Generał został wybrany w dn. 6 marca 2014 r. przez Kapitułę Generalną Zakonu Paulinów obradującą na Jasnej Górze.

O. Arnold Chrapkowski urodził się 28 kwietnia 1968 r. w Dziemianach w diec. pelplińskiej. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1988 r., a profesję wieczystą 30 lipca 1993 r. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1994 roku. Jest doktorem prawa kanonicznego.

O. Arnold Chrapkowski jest 86. z kolei generałem Zakonu Paulinów.

W dniu wyboru, po jego uroczystym ogłoszeniu w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, O. Generał powiedział: „Czcigodni ojcowie i bracia w paulińskim powołaniu, drodzy w Chrystusie Panu wierni, którzy gromadzicie się przed Cudownym Wizerunkiem Jasnogórskiej Maryi. Wczoraj rozpoczęliśmy, obrzędem posypania naszych głów popiołem, czas Wielkiego Postu. Dziś ojcowie i bracia zebrani na Kapitule Generalnej zlecili mi urząd najwyższego przełożonego Paulińskiego Zakonu. Ten wybór przyjmuję wraz z popiołem, który wczoraj został złożony na moją głowę. Ten urząd, który przyjąłem, nie dla swojej chwały, ale po to aby pamiętać cały czas, że jestem prochem i w proch się obrócę, a to, co zostało mi zlecone, jest nie dla dobra mojego, ale dla dobra tej wspólnoty zakonnej, na której czele zostałem teraz postawiony. Przyjmuję odpowiedzialność za Zakon z ogromnym dziedzictwem i w tym momencie pragnę ogarnąć pamięcią i modlitwą wszystkich moich zakonnych współbraci rozsianych na całym świecie w 17 krajach, w 71 klasztorach i domach naszego Zakonu. To, co zlecone jest Kapitule Generalnej, to nie tylko wybór, ale to przede wszystkim spojrzenie. Spojrzenie oczami współczesności na historię i dziedzictwo naszego Zakonu. Zakonu nie tworzymy od dzisiaj, tą wielką historię przyjmujemy i pragniemy przenieść we współczesność. Hasłem naszej Kapituły jest wierność dziedzictwu błogosławionego Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pragniemy wsłuchać się w ich głos, ten głos usłyszeć w nowej rzeczywistości, zawsze przy Cudownym Wizerunku Jasnogórskiej Maryi. W ten Wizerunek wpisane jest powołanie każdego paulina, w ten Wizerunek wpisane jest nasze życie i nasze posługiwanie. Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność poprzednim Ojcom Generałom, począwszy od o. Jerzego Tomzińskiego, przez o. Jana Nalaskowskiego, o. Józefa Płatka, o. Stanisława Turka, aż po o. Izydora Matuszewskiego. Wyrażam im wdzięczność ludzką i modlitwę za to dobro, które każdy z nich wpisał w nasz pauliński Zakon i z pokorą proszę was, tu zgromadzonych i moich współbraci, byśmy my paulini, temu powołaniu byli zawsze wierni. Niech Maryja wspiera nas i dopomaga. Wszystkich proszę o modlitwę w intencji i Kapituły Generalnej i całego naszego Zakonu, byśmy potrafili dawać właściwe świadectwo życia i nieść radość ewangelii drugiemu człowiekowi”.