Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Konfraternia » Jan Długosz

Jan Długosz - kanonik krakowski, historyk, dyplomata. Piastował funkcję kanclerza biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Od 1467 roku wychowawca synów królewskich na dworze Kazimierza Jagiellończyka. Od roku 1436 był kanonikiem krakowskim, a od 1480 roku arcybiskupem lwowskim. W latach 1454-1466 działał na rzecz przyłączenia ziem nadbałtyckich do Polski. Napisał m.in. pierwszą wybitną syntezę w hagiografii polskiej Historia Polonica (1455-1480), a także Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Jest autorem opisów źródłowych i wizerunków herbów polskich: Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae, a także statystycznego opisu beneficjów Kościoła w Małopolsce. Był głównym fundatorem klasztoru i kościoła na Skałce. W roku 1471 sprowadził tam zakonników św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Jasnej Góry. W geście dziękczynnym został obdarzony dyplomem konfraterni zakonu. Po śmierci jego ciało złożono w urnie w kościele skałecznym, a w 1880 roku prochy tego wielkiego Polaka przeniesiono do Krypty Zasłużonych na Skałce i złożono w kamiennym sarkofagu.