Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Powołanie » Zawierzenie powołania Maryi

Powołanie paulińskie, choć korzeniami swojej duchowości dotyka tradycji pustelniczej, jest mocno naznaczone charyzmatem maryjności. Maryja jest Matką naszego zakonu. Pod znakiem Jej jasnogórskiego oblicza płynie nasze życie zakonne.

Jeśli odnajdujesz w swoim sercu ziarno powołania, oddaj to wzrastanie w Jej opiekę. Kiedy będziesz pielgrzymował na Jasną Górę, idź przed cudowną ikonę Maryi. Tam wypowiedz przed Nią to co przeżywasz. Opowiedz o Twoim pragnieniu, aby stać się Jej sługą na zawsze. Proś, aby Ona Cię tą drogą prowadziła. Przygotuj się dobrze do tego wydarzenia przez sakrament spowiedzi, ofiaruj w tej intencji Eucharystię.

Księga z Jasnogórskiego Ośrodka Zawierzenia

Aby przypieczętować to wydarzenie możesz wpisać swój akt oddania do naszej księgi. Idź do Jasnogórskiego Centrum Modlitwy Zawierzenia (po wyjściu z głównej bramy Jasnej Góry idź w prawo, lub z bramy papieskiej w lewo, i idąc wzdłuż murów okalających sanktuarium znajdziesz biuro ośrodka). Poproś tam o Księgę Zawierzenia Maryi Jasnogórskiej Paulińskiego Duszpasterstwa Powołań. Wpisz w niej to, co chcesz upamiętnić - Twój dzień oddania się Maryi.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat modlitwy zawierzenia, możesz napisać lub zadzwonić:

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
Jasna Góra
ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel. 34/ 377 74 27
dar-modlitwy@wp.pl

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia