Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Dni wyjątkowe » Śmierć i pogrzeb paulina

Według zakonnego zwyczaju podwójne bicie w klasztorny dzwon wzywa wszystkich do łoża konającego brata. Po śmierci paulin ubierany jest w habit z kapturem na głowie i bez butów na znak ubóstwa a trumna z jego ciałem przenoszona jest do kaplicy (na Jasnej Górze jest to kaplica św. Pawła Pustelnika) i tam do czasu pogrzebu wszyscy gromadzą się na modlitwy.

Artykuł 46 Konstytucji zakonnych mówi: "Wspólnie staramy się towarzyszyć czujną i serdeczną miłością współbraciom kończącym drogę życiową i odchodzącym do Pana. Braterska więź miłości sięga poza grób, a w tajemnicy Zmartwychwstania i Świętych Obcowania poczuwa się do obowiązku pamięci i modlitwy za zmarłych. Modlitwą tą obejmujemy zmarłych współbraci zakonnych, członków naszych rodzin, konfratrów zakonu, przyjaciół, dobrodziejów oraz tych, którym służyliśmy pomocą apostolską. Zewnętrznym wyrazem naszej pamięci o zmarłych współbraciach będzie udział w pogrzebie i troska o ich groby."

Każdego wieczoru modlimy się za naszych zmarłych szczególnie wspominając tych współbraci i konfratrów, których rocznica śmieci przypada następnego dnia. Przełożony odczytuje tzw. nekrolog, który wymienia wszystkich zmarłych danego dnia z ostatnich dwustu lat (zob. w: Życie → Modlitwa → Modlitwy codzienne).

Krypta paulińska na Jasnej GórzeNa Jasnej Górze w listopadzie każdego roku można zwiedzić kryptę paulińską pod kaplicą Matki Bożej. Pierwsza krypta w tamtym miejscu powstała prawdopodobnie w XV w. Wykuto tam w skale 36 nisz grobowych, w których znajdują się szczątki paulinów. Najstarsze kości dawnych mnichów złożono we wspólnym grobie w październiku 1836 r. Później w krypcie pochowani zostali m.in. wieloletni generałowie zakonu paulinów: o. Piotr Markiewicz i o. Pius Przeździecki. W centrum krypty znajduje się ołtarz umieszczony przy fundamentach znajdującego się piętro wyżej, w kaplicy, ołtarza Matki Bożej. Za fundamentami ołtarza znajduje się ossuarium gdzie składano od wieków kości zakonników, które wyjmowane były z nisz grobowych po 50 latach od pochówku, by zwolnić miejsca na następne pogrzeby. W ten sposób symbolicznie paulini na zawsze trwali jako stróże Cudownej Ikony Maryi, za życia i po śmieci. Żyjący bracia modlili się w kaplicy, kości zmarłych strzegły maryjnego ołtarza w jego fundamentów. Otwarcie krypty w dniu Wszystkich Świętych to wieloletnia jasnogórska tradycja. Od 1968 r. ojcowie i bracia paulini z jasnogórskiego klasztoru są chowani poza obrębem sanktuarium. Na miejskim cmentarzu św. Rocha znajdują się dwa paulińskie grobowce. Starszy ozdobiony jest wizerunkiem Maryi Jasnogórskiej, nad nowszym góruje figura Chrystusa Zmartwychwstałego.

3 listopada w zakonie paulinów obchodzone jest wspomnienie Wszystkich Zmarłych Współbraci. 7 listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich Świętych Paulinów. Ponieważ w naszym zakonie jest zwyczaj, według którego nie staramy się o beatyfikacje i kanonizacje naszych braci, wspominamy tych, którzy doszli już do chwały nieba w jednym wspólnym obchodzie liturgicznym. Wyjątek stanowi bł. Euzebiusz, założyciel zakonu, który jednak także został ogłoszony błogosławionym z pominięciem oficjalnej uroczystości beatyfikacyjnej.

Grobowiec pauliński na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie

Grobowiec pauliński na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Grobowiec pauliński na cmentarzu św. Katarzyny w Warszawie

Grobowiec pauliński na Cimitero Flaminio w Rzymie