Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Dzień pauliński

Rytm życia zakonników wyznacza klasztorny dzwon. Pierwszy raz odzywa się na pobudkę. Wstajemy wcześnie. Godzina zależy od specyfiki prac duszpasterskich w danym klasztorze, ale zasadniczo w większości klasztorów jest to między 5.00 a 6.00. W klasztorze leśniowskim zachował się zwyczaj, według którego dzwonnik po budzeniu dzwonem puka do drzwi każdej celi i woła zakonnym pozdrowieniem: "Ave Maria", na co mieszkaniec celi odpowiada tym samym pozdrowieniem, potwierdzając, że już nie śpi.

Drugi dzwon wzywa na modlitwy do chóru klasztornego (kaplicy). Tam każdy zajmuje swoje miejsce według precedencji, tj. kolejności powołania. Najmłodsi z przodu, przełożeni w ostatnich ławkach. Rozpoczynają się modlitwy: modlitwy wstępne na rozpoczęcie dnia, Jutrznia, półgodzinne rozmyślanie, tj. medytacja biblijna. (Szczegóły związane z modlitwami znajdziesz w dziale: Życie → Modlitwa.) Modlitwy odmawiane są w recto tono (śpiew na jednym tonie), w niektórych klasztorach z towarzyszeniem organów. O godz. 7.00 wspólna Msza św. konwentualna.

Śniadanie w refektarzu każdy spożywa indywidualnie, pozostałe posiłki są wspólnotowe.

Po śniadaniu jest czas na posługi duszpasterskie i pracę. Te również zależą od specyfiki klasztoru. W sanktuariach przyjmuje się grupy, dyżuruje w konfesjonale, w parafiach ojcowie idą na katechezę szkolną, do kancelarii, w odwiedziny do chorych z posługą sakramentalną, itp. Bracia podejmują pracę w kuchni, ogrodzie, gospodarstwie.

W południe dzwon znów wzywa na modlitwy do chóru: Anioł Pański i Godzina czytań.

Po modlitwach wszyscy udają się do refektarza na obiad. Modlitwy przed posiłkiem prowadzi przeor. Potem jeden z zakonników odczytuje z lektorium fragment Pisma św., aby przypomnieć, że "nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4,4). Obiad może być spożywany w milczeniu, lub przy słuchaniu lektury, tj. książki o tematyce duchowej czytanej przez lektora. Lektura jest słuchana także w milczeniu. Ojciec przeor może zwolnić z milczenia, wypowiada wtedy wezwanie: "Błogosławmy Panu", na co wszyscy odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki". Portatorzy podają posiłki do stołów (także według precedencji). Pierwszy dzwonek oznacza, że powoli kończymy obiad, na drugi dzwonek wszyscy wstają i ojciec przeor prowdzi modlitwę po posiłku.

Z refektarza wszyscy idą w procesji do kościoła lub do chóru. W kapturach na głowie i ze śpiewem pieśni zaintonowanej przez kantora. W kościele odprawia sie krótkie nawiedzenie Najświetszego Sakramentu.

Po obiedzie jest czas na wspólną rekreację - odpoczynek, rozmowy, spacer.

Po południu powrót do prac (podobnie jak po śniadaniu).

Pracę kończy znowu głos dzwonu. Tym razem wzywa na Nieszpory do chóru, po nich Wezwania do św. Pawła Pustelnika.

Kolacja jest spożywana według tych samych zwyczajów co przy obiedzie. Różnicę stanowi czytanie po Piśmie św. martyrologium rzymskiego (żywotów świętych i błogosławionych, których wspomnienia przypadają w nastepnym dniu) i konstytucji zakonnych.

Po kolacji Kompleta - liturgiczna modlitwa na zakończenie dnia. Przed nią ojciec przeor odczytuje nekrolog zakonny (rocznice śmierci naszych współbraci z ostatnich dwustu lat, które przypadają w następnym dniu) i prowadzi modlitwę za zmarłych.

Apel Jasnogórski o 21.00 rozpoczyna czas silentium sacrum, które trwa do porannych modlitw. W klasztorze nowicjackim zachowuje się zupełne milczenie. W innych klasztorach nie jest to milczenie, ale po prostu cisza, która ma pomóc w przygotowaniu się do porannego rozmyślania (lectio). W niektórych klasztorach trwa w tym czasie także adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Oczywiście są to ramowe zasady dnia paulińskiego. Szczególy programu dnia różnią się między sobą w poszczególnych klasztorach. Jednak różnice dotyczą zasadniczo godzin poszczególnych punktów programu. Czasami Godzina Czytań jest odmawiana razem z Jutrznią a Modlitwa w ciągu dnia jako nawiedzenie po obiedzie. Także Msza św. czasem jest odprawiana o innej porze, np. ze względu na jakieś uroczystości.