Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Historia » Żywoty naszych Braci » Paulińscy męczennicy z Remete

Remete jest jednym z najstarszych sanktuariów maryjnych na terenie Chorwacji. Jego początki sięgają XIII wieku, kiedy to w okolicach Zagrzebia zaczęli gromadzić się pustelnicy mieszkający w jaskiniach i w małych drewnianych chatach, gdzie poprzez modlitwę i pokutę oddawali cześć Bogu, wynagradzając za grzechy świata i własne. To dlatego miejsce to otrzymało taką nazwę, ponieważ „eremita" w języku łacińskim oznacza właśnie pustelnika.

W połowie XIII wieku do pustelników przyjechał brat Isquirinus, pochodzący z Węgier, być może, iż był to jeden z tych pustelników, którzy byli wtedy gromadzeni przez biskupa Euzebiusza. Przywiózł ze sobą drewnianą figurkę Matki Bożej. W późniejszych czasach Maryja z Remete będzie nazywana „Advocata Croatiae" czyli „Orędowniczka Chorwacji", a miejcowość dzisiaj oddalona zaledwie kilka kilometrów od stolicy, stanie się najpopularniejszym chorwackim miejscem pielgrzymkowym.

W 1270 roku po raz pierwszy zostaje udokumentowane, że kościół z kaplicą w Remete dostają Bracia Św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Paulini w Remete zostaną aż do kasaty w 1786 roku. W okresie komunizmu w 1950 roku kościół zostaje przekazany karmelitom, gdzie przebywają oni do dnia dzisiejszego.

Paulini często musieli uciekać z Remete przed tureckimi atakami. Szczególnie w XVI wieku, kiedy to kilkanaście razy opuszczali klasztor, z obawy przed Turkami. Po jednym z takich nieoczekiwanych ataków w roku 1591 (na którego czele stał Hasan pasza Predojewicz z Bośni), Turcy spalili klasztor i kościół, biorąc do niewoli i na męki dwunastu paulinów. Legenda głosi, że przywiązali ich do końskich nóg i wlekli aż do Vugrovca, miejscowości znajdującej się prawie dziesięć kilometrów od Remete. Tam zostali powieszeni na lipie, a niedługo po tym wydarzeniu jak podają zapiski historyczne, jej liście przybrały kształt piusek paulińskich zakonników.

Nie znamy imion tych zamordowanych paulinów, nie są oni też oficjalnie uznani za męczenników, ale odwiedzający Remete dobrze wiedzą o ofierze, którą złożyli paulini broniąc czci Maryi w Jej sanktuarium.

o. Korneliusz Marco Glogović OSPPE
w: Vox Eremi. Verbum Nr 30(204) Rok LX