Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Powołanie » Formacja » Nowicjat

Obłóczyny - wręczenie habituNowicjat jest szkołą życia zakonnego a zarazem próbą powołania. Służy on rozwojowi ludzkiej i chrześcijańskiej osobowości, wprowadza w życie zakonne. Nowicjat ma na celu wzrost powołania i ma stawać się dla nowicjusza szczęśliwym początkiem współpracy z łaską Bożą prowadzącej do przemiany w "nowego człowieka" w Chrystusie na wzór naszego patriarchy św. Pawła Pierwszego Pustelnika, poprzez wykorzenienie swoich wad i nabywania cnót, przez umartwienia, ascezę i karność zakonną. To czas, aby przyjrzeć się życiu paulińskich mnichów, rozkochać się w Słowie Bożym, modlitwie różańcowej, ale to także doskonały czas, aby wśród codziennych obowiązków i pracy fizycznej odnaleźć pokój i miłość we własnym sercu, aby spojrzeć na siebie oczami przyszłego mnicha w charyzmacie "Solus cum Deo solo" - Sam na sam z Bogiem, wsłuchując się w głos Leśniowskiej Pani, która od lat jest Strażniczką nowicjackiego domu. W tym czasie nowicjusz upewnia się w swoim powołaniu i podejmuje decyzję o złożeniu się Bogu w ofierze miłości, poprzez przyjęcie zakonnego habitu, jak i złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nowicjat w naszym zakonie trwa rok dla aspirantów do kapłaństwa; dwa lata dla braci zakonnych.

Po odbytych wcześniej w Krakowie rekolekcjach, kandydaci są uroczyście przyjmowani do nowicjatu. Ma to miejsce zwykle 7 września, w wigilię święta Narodzenia Matki Bożej.

Po trzech miesiącach, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, otrzymują habit zakonny.

Nowicjat kończy się złożeniem pierwszej profesji zakonnej, 8 września.