Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Powołanie » Warunki przyjęcia do Zakonu

Wstąpić do Zakonu Paulinów może mężczyzna od 18 roku życia - katolik ochrzczony i  bierzmowany, po pierwszej Komunii świętej. Kandydaci na kapłanów muszą mieć maturę, a na braci zakonnych - przynajmniej  wykształcenie zawodowe.

Należy przedstawić niżej wymienione dokumenty:

  • podanie (prośbę) z motywacją o przyjęcie do Zakonu,
  • własnoręcznie napisany życiorys z uwzględnieniem sfery religijnej,
  • trzy fotografie,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwo z religii,
  • świadectwo chrztu św. i bierzmowania,
  • świadectwo zdrowia od lekarza rodzinnego,
  • wypełniony kwestionariusz i ankiety zakonne,
  • opinię ks. Proboszcza.

Przed dostarczeniem dokumentów konieczna jest osobista rozmowa z Referentem ds. powołań. Ta rozmowa otwiera całą procedurę przyjęcia do zakonu. Ojciec, który zajmuje się przyjmowaniem kandydatów, wytłumaczy wszystkie szczegóły związane z przygotowaniem dokumentów, przekaże wspomniane wyżej kwestionariusze i ankiety. Do odbycia takiej rozmowy najepiej wykorzystać czas rekolekcji powołaniowych. Kiedy nie ma takiej możliwości można także umówić się indywidualnie na rozmowę na Jasnej Górze, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Kontakt znajdziesz tutaj. W przypadku osób powyżej 30 roku życia decyzję o przyjęciu kandydata pozostawia się do indywidualnego rozpatrzenia przez przełożonych zakonnych. To także sprawa do omówienia podczas wstępnej rozmowy.

Zapoznaj się także z terminami, związanymi z formacją w naszym zakonie.