Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Powołanie » Formacja » Formacja braci

Postulat

Kandydaci na braci zakonnych po prenowicjacie odbywają roczny postulat.

Postulat jest okresem wstępnej próby i stopniowego przystosowania do paulińskiego życia. Wpatrując się w przykład Chrystusa, Jego Matki i św. Józefa w Nazarecie kandydaci mogą poprzez liczne prace naśladować Ich życie pełne trudu i uświęcać ten czas modlitwą, ciszą i kontemplacją. Okres ten jest przygotowaniem prenowicjatu i nowicjatu. Zasadniczo postulat kandydaci odbywają na Jasnej Górze, chociaż w zależności od potrzeb mogą być kierowani do innych klasztorów. Po ukończeniu postulatu kandydaci odbywają dwuletni nowicjat w Leśniowie, po nim skaładają pierwsze śluby zakonne.

Juniorat

Bracia zakonni, po złożeniu pierwszych ślubów, rozpoczynają kilkuletni okres formacyjny zwany junioratem. Bracia junioryści odbywają go przez pierwsze dwa lata razem z braćmi klerykami w seminarium na Skałce, następnie dalszy ciąg w różnych paulińskich klasztorach. Podejmują liczne obowiązki brata zakonnego, takie jak: zakrystianin, refektarski, kucharz, zaopatrzeniowiec, elektryk, realizator dźwięku w radiu i wiele innych. Po kilkuletnim junioracie bracia zakonni składają śluby wieczyste.  Przez całe dalsze życie paulin troszczy się o ciągłe odczytywanie obecności Chrystusa w swoim życiu, co nazywamy formacją permanentną (ciągłą).