Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


2 Sm 7,4-5a.12-14a.16
Ps 19,2-3.4-5.27 i 29
Rz 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Historia » Kalendarium historii Zakonu » Od powstania Zakonu do jego kasaty

 • Część I: Od narodzin Patriarchy do powstania Zakonu

  Część II:

 • 1250 - Bł. Euzebiusz zbudował klasztor św. Krzyża w górach Pilis, w którym zgromadził żyjących w okolicy pustelników. Dokonano połączenia kongregacji pustelników z klasztoru św. Jakuba z pustelnikami klasztoru św. Krzyża.
 • 1253 - zmarł bp Bartłomiej. Wcześniej zrezygnował z kierowania diecezją i powrócił do swojego opactwa w Cluny (był benedyktynem).
 • 1256 - Euzebiusz został wybrany na pierwszego prowincjała zakonu.
 • 1262 - Euzebiusz udał się do Rzymu, do papieża Urbana IV, by prosić o zatwierdzenie zakonu i nadanie mu Reguły św. Augustyna. Pomagał mu w tym św. Tomasz z Akwinu. Pomimo przychylności papieża na zatwierdzenie trzeba było jeszcze poczekać. Papież powołał bpa Pawła z Veszprém do zbadania stanu majatkowego klasztorów paulińskich. Okazało się, że zakonnicy nie dysponują wystarczającymi środkami materialnymi, by sprostać wymaganiom reguły augustiańskiej. Wobec tego faktu bp Paweł nadał paulinom nową, tymczasową regułę, majacą być uzupełnieniem reguły bpa Bartłomieja.
 • 20 stycznia 1270 - w klasztorze św. Krzyża w Klastrompuszta w górach Pilis zmarł bł. Euzebiusz.
 • 1297 - bp Andrzej z Eger po raz kolejny (trzeci) dokonał reformy reguły.
 • 13 grudnia 1308 - kard. Gentilis de Mone Florido, jako legat papieża Klemensa V, zatwierdził Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika nadając mu Regułę św. Augustyna.
 • 1309 - Kapituła zebrana w klasztorze św. Wawrzyńca pod Budą opracowała pierwsze Konstytucje zakonne. Prowincjał Wawrzyniec (czwarty z kolei następca bł. Euzebiusza na urzędzie prowincjała) został mianowany pierwszym generałem zakonu.
 • 1341 - o. Mikołaj Niemiec generał zakonu wprowadził białe habity dla paulinów wszystkich prowincji.
 • 1381 - część relikwii św. Pawła przeniesiono z Wenecji do klasztoru św. Wawrzyńca w Budzie na Węgrzech. Niestety, w czasie inwazji Turków na Węgry w 1526 r. relikwie, które ukryto na zamku w Trenczynie, spłonęły podczas oblężenia miasta.
 • 1382 - fundacja klasztoru na Jasnej Górze.
 • 1388 - fundacja klasztoru w Mochowie koło Głogówka. Z tego samego roku pochodzi dokument, w którym po raz pierwszy pojawia sie nazwa "Clarus Mons" - Jasna Góra.
 • 1393 - Król Władysław Jagiełło pod wpływem królowej Jadwigi ponowił fundację jasnogórską księcia Władysława Opolczyka.
 • 1429 - 1450 - budowa kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (dzisiejsze prezbiterium kaplicy).
 • 1436 - fundacja klasztoru w Brdowie.
 • 1453 - fundacja klasztoru w Oporowie.
 • 1463 - konsekracja wielkiego kościoła jasnogórskiego (dziś bazyliki) pw. Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny.
 • 1472 - fundacja klasztoru w Krakowie na Skałce.
 • 1474 - św. Kazimierz został przyjęty do konfraterni paulińskiej. Po latach zostanie ogłoszony jej patronem.
 • 1476 - fundacja klasztoru w Wielgomłynach.
 • 1493 - Królowa Izabela I Kastylijska powierzyła paulinom dzieło ewangelizacji nowo odkrytej Ameryki podczas drugiej wyprawy Kolumba. Wkrótce dzieło ewangelizacyjne rozpoczęte przez paulinów zostało podjęte przez inne zakony.
 • 1514 - król Zygmunt Stary dziękował Maryi na Jasnej Górze za zwycięstwo pod Orszą.
 • 1526 - klęska wojsk węgierskich pod Mochaczem. Zburzono dziesiatki klasztorów paulińskich, spłonęły archiwa i biblioteki, wielu zakonników poniosło śmierć męczeńską.
 • 1537 - kard. Jerzy Martinuzzi paulin wydał mszał pauliński w Wenecji.
 • 1540 - wydano brewiarz pauliński.
 • ok. 1568 - o. Mikołaj z Wilkowiecka wydał drukiem pierwsze dzieło w języku polskim o dziejach ikony jasnogórskiej.
 • 1600 - kapituła generalna zebrana w Lepoglavie przyjęła zreformowany po Soborze Trydenckim mszał i brewiarz.
 • 1616 - z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy wybudowano mury obronne klasztoru jasnogórskiego.
 • 1639 - fundacja klasztoru w Łęczeszycach.
 • 1644 - kapituła generalna zebrana w klasztorze św. Wolfganga koło Bratysławy przyjęła nowe Konstytucje.
 • 1646 - fundacja klasztoru św. Barbary w Częstochowie.
 • 1650 - kanclerz Jerzy Ossoliński ufundował hebanowy ołtarz Matki Bożej na Jasnej Górze.
 • 1655 - obrona Jasnej Góry pod dowództwem o. Augustyna Kordeckiego w czasie najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą.
 • 1 kwietnia 1656 - król Jan Kazimierz złożył śluby w katedrze lwowskiej i ogłosił Maryję Królową Polski.
 • 1661 - fundacja klasztoru w Warszawie.
 • 1673 - w Wieruszowie zmarł o. Augustyn Kordecki.
 • 1698 - fundacja klasztoru we Włodawie.
 • 1702 - nieudane oblężenie Jasnej Góry przez wojska szwedzkie.
 • 1704 - kolejne nieudane oblężenie szwedzkie Jasnej Góry.
 • 1706 - fundacja klasztoru w Leśniowie.
 • 8 września 1717 - koronacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieskimi. Pierwszy taki akt na świecie poza Rzymem.
 • 1724 - kapituła generalna zebrana w Maria Thall przeprowadziła reformę Konstytucji zakonnych. Wprowadzono je w życie na kolejnej kapitule w 1727 r.
 • 1727 - fundacja klasztoru w Leśnej Podlaskiej.
 • 1764 - konstytucja sejmu koronacyjnego zamieściła oficjalne potwierdzenie elekcji dokonanej przez Jana Kazimierza oraz wskazała na społeczną aprobatę królewskiej godności Maryi.
 • 1769 - 1771 - Kazimierz Pułaski z konfederatami barskimi na Jasnej Górze odpierali ataki generała Drewicza.
 • 7 lutego 1786 – kasata Zakonu na terenach austriackich na mocy dekretu cesarza Józefa II.
 • 1793 - wojska pruskie pod wodzą feldmarszałka Mólendorta zajęły twierdzę jasnogórską.
 • 1806 - wojska napoleońskie, w skład których wchodzili Polacy i Francuzi, zajęły twierdzę jasnogórską.
 • 1810 – kasata klasztoru w Mochowie.
 • 1813 - po klęsce Napoleona pod Moskwą na Jasną Górę przybył książę Józef Poniatowski z resztkami wojska polskiego. Po jego odejściu do ogołoconej z broni i żywności fortecy wkroczyły wojska rosyjskie. Z rozkazu cara Aleksandra I zostały rozebrane wały obronne Jasnej Góry. Kasata klasztorów w zaborze pruskim.
 • 17 kwietnia 1819 – kasata części klasztorów w zaborze rosyjskim.
 • 1843 - car Mikołaj I, dla zamanifestowania wobec Europy tolerancji wobec katolików, pozwolił odbudować wały jasnogórskie.
 • 8 listopada 1864 – ukazem cara Aleksandra II skasowano klasztory w zaborze rosyjskim. Wykonanie ukazu nastąpiło w nocy z 27 na 28 listopada 1864 r. Ze wszystkich dotychczasowych klasztorów paulińskich pozostała jedynie Jasna Góra oraz klasztor na Skałce w Krakowie pod rządami austriackimi.

Część III: Od odrodzenia Zakonu do dziś