Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Duchowość » Święci » Św. Augustyn

św. AugustynŚw. Augustyn (354-430), biskup Hippony, Doktor Kościoła, Ojciec i Zakonodawca Reguły. W wyniku głębokich przemian w sposobie swego grzesznego życia, w 386 r. przyjął chrzest i zrezygnował z katedry retoryki, po sprzeda-niu swego majątku prowadził do roku 391 życie mnisze w założonym przez siebie klasztorze w Tagaście. Przyjąwszy w tym właśnie roku święcenia kapłańskie, wkrótce poprosił o zwolnienie z wynikających stąd obowiązków, aby móc studiować Pismo Święte. Jego działalność duszpasterska jako mnicha i kapłana w łączności z aktywnością intelektualną doprowadziła go do przyjęcia sakry biskupiej w 396 r. Swą apostolską żarliwością zarówno sklerykalizował mnichów, jak również zmonastycyzował kler. Wśród ogromnego obszaru prac i zadań duszpasterskich, istnieje też dziedzina jego zainteresowań życiem monastcznym. Czternaście manuskryptów zawierających różne teksty monastyczne, a pochodzących sprzed roku 1000, przypisuje „Regułę” Augustynowi z Hippony. Ta właśnie „Reguła” św. Augustyna została nadana Zakonowi Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, gdy w roku 1308 kardynał Gentilis de Monte Florido jako legat papieża Klemensa V zatwierdził nowopowstały Zakon. Na Regule augustyńskiej, która określa charakter Zakonu i podstawowe zasady życia mnichów, oparte są Konstytucje zakonne, regulujące z kolei szczegóły życia, posługi i zadań paulinów. Święto św. Augustyna obchodzimy 28 sierpnia.