Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Konfraternia

Tak o Konfraterni mówią nasze Konstytucje: „Stosownie do dawnego zwyczaju Zakonu, Ojciec Generał może, po wysłuchaniu zdania Definitorium, przyjmować osoby duchowne i świeckie do tzw. Konfraterni dla okazania im wdzięczności za wyświadczone dobrodziejstwa, czy też ściślejszego związku z Zakonem” (art. 125). Historia paulińskiej Konfraterni sięga swymi korzeniami XIV w. Od początku swego istnienia stanowi ona wspólnotę osób związanych duchowo z Zakonem, uczestniczących w paulińskim charyzmacie i posłannictwie oraz wszelkich dobrach duchowych Zakonu zarówno za życia jak i po śmierci. Przyjęcie do Konfraterni jest także wyrażeniem wdzięczności danej osobie za wyświadczone dobrodziejstwa dla Zakonu oraz szerzenie kultu Bogarodzicy. Na przestrzeni dziejów wpisano do historii Zakonu wiele wybitnych postaci – paulińskich Konfratrów. Poza św. Kazimierzem byli nimi między innymi królowie i książęta polscy, węgierscy i czescy, wielu kardynałów i biskupów. Także warto wspomnieć księcia Jerzego Lubomirskiego, ks. Jana Długosza, prof. Józefa Elsnera, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Kraszewskiego, św. abpa Józefa Bilczewskiego, oraz szczególnie kochającego nasz Zakon kard. Stefana Wyszyńskiego.