Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Aktualności » CO TOBIE DO TEGO? TY PÓJDŹ ZA MNĄ!

CO TOBIE DO TEGO? TY PÓJDŹ ZA MNĄ!

CO TOBIE DO TEGO? TY PÓJDŹ ZA MNĄ!

W dniach 14-16 grudnia 2018 roku odbyły się rekolekcje powołaniowe na Jasnej Górze, pod czas których naszym przewodnikiem był św. Piotr. Rozważaliśmy jego życie w odniesieniu do powołania, do powołania każdego chrześcijanina a nim jest Jezus Chrystus. Podstawowym pytaniem na które szukaliśmy odpowiedzi było zadane przez samego Mistrza w Mt 16,15-16 : Jezus zapytał ich : « A wy za kogo Mnie uważacie ?» Odpowiedział Szymon Piotr : « Ty jesteś Mesjasz , Syn Boga żywego ». Odpowiedź na to pytanie należy do każdego z nas, kim jest Jezus Chrystus dla Ciebie? Można śmiało powiedzieć, że jest to klucz w rozeznawaniu powołania. Zmierzenie się z nim pomaga, przede wszystkim w tym by wiedzieć kogo chcemy słuchać w naszym życiu. Kiedy już w sercu odpowiemy sobie na to pytanie wówczas mamy do czynienia z początkiem rozeznawania, jednak bez jasnego określenie kim jest Jezus w naszym życiu jest to niemożliwe. 

 W historii Piotra zatrzymaliśmy się jeszcze nad jednym wydarzeniem, o którym możemy przeczytać w J 21,21-22 Gdy więc go Piotr ujrzał , rzekł do Jezusa : « Panie , a co z tym będzie ?» Odpowiedział mu Jezus : « Jeżeli chcę , aby pozostał , aż przyjdę , co tobie do tego ? Ty pójdź za Mną !» .  W tym przypadku Jezus pokazuje jak ważne jest to aby iść za Nim bez oglądania się za siebie. Nie chodzi tu tylko o powołanie do życia zakonnego czy kapłańskiego, ale jest to istotna rzecz w powołaniu chrześcijańskim. Odpowiedź Jezusa jest bardzo drastyczna co tobie do tego ? Ty pójdź za Mną ! można ją również przełożyć na zdanie : Przestań zajmować się wszystkim co jest wokół Ciebie i skup się na Mnie. 

Oczywiście św. Piotr nie jest jedyną postacią pomagającą rozeznawać powołanie, jednak warto zauważyć, w jego życiu nie wszystko było przewidziane czy zaplanowane. Po prostu trzeba dać się porwać Jezusowi który pragnie szczęścia człowieka. 

Niech Maryja wszystkich rozeznających swoje powołanie ma w swojej opiece! Tej która powiedziała Bogu TAK zawierzamy was w codziennej modlitwie i już teraz zapraszamy na następne rekolekcje, które odbędą się w Seminarium na Skałce w Krakowie 10-13 stycznia 2019 r. 

 

więcej aktualności »