The Order of St. Paul the First HermitSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - The Order of St. Paul the First Hermit

Liturgy of the Day


Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17
Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 
Łk 10, 17-24

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINARZ
naszych spotkań 


Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Current events

Page under construction. Please come again.