The Order of St. Paul the First HermitSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - The Order of St. Paul the First Hermit

Liturgy of the Day

Ap 7,2-4.9-14
Ps 24,1-6
1J 3,1-3
Mt 11,28
Mt 5,1-12a

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Maria Piskorz, Dominik Prażmo, Janina Morgiel, Henryka Małecka, Andrzej Małecki, Edward Kłuś, Teresa Chmielewska, Barbara Ryż, Lûbomir Gajarsky, Stanislava Gajarská, Kamil Czarniecki, Jagoda Czuj, Sylwia Adamiec, Sylwia Książek, o. Michał Legan

Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy. (św. Augustyn)

Video commentary

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

VideoTransmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Kalendarz
wydarzeń w

Paulińskim
Duszpasterstwie
Powołań 

Current events

Page under construction. Please come again.