The Order of St. Paul the First HermitSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - The Order of St. Paul the First Hermit

Liturgy of the Day


Iz 53,10-11
Ps 33,4-5.18-19.20.22
Hbr 4,14-16
Mk 10,35-45

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Current events

Page under construction. Please come again.